Om te huilen toch…!?!

Al dat geweld, al die aanslagen, de oorlogsdreiging vanuit Amerika en Noord-Korea, de vele ongelukken, het natuurgeweld en de natuurrampen, het is gewoon om te huilen…! Je leest of hoort het, praat er over met de mensen om je heen waarbij je de hoop uitspreekt […]

Read more